Medipol Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr.Sabahattin Aydın'ın konuşması

Derneğimizin bu ayki (Nisan 2016) toplantısında İstanbul Medipol Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, üniversite hastanelerinin önemini belirtip, bu hastanelerin tıpta uzmanlık eğitimi ve öğretim üyelerinin  daha etkin hale getirilmesindeki rolünü anlattı. Bazı ülkelerde üniversite ile hastanelerin aynı kurumlar olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, İslam tarihinde Bağdat Nizamiye Medreselerinden başlayarak tıp medreselerinde hastanenin ana unsur olmasıyla tıp eğitimine örnek oluşturduğu kadar uygulama hastanesi işlevi üstlendiğini de ifade etti.
Sultan II. Abdülhamit devrinde Mekteb-i Tıbbiye ile Haydarpaşa Numune Hastanesinin aynı kampüste inşa edilmesinde de benzer etmenlerin etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, bugün/2016’da ülkemizde 86 Tıp Fakültesinin 73’ünde tıp eğitimi, 60’ında uzmanlık eğitimi verildiğini, 59’unun ise eğitim araştırması işlevi gördüğünü belirtti.
Uzun yıllar ülkemizde hastanelerin halka hizmet vermede yetersiz kaldığını, halkın da mağdur edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Aydın, birçok sıkıntının tam anlamıyla üstesinden gelinemese de, son yıllarda bu sorunun çözülmesine karşın önemli yol kat edildiğine işaret etti. Örneğin 2005 yılı öncesine kadar SSK’lıların haftalarca ilaç kuyruklarında bekleyenlerin mağduriyeti bugün giderilmiştir. Bugün yeni neslin gözünde vakıalar adeta efsaneye dönüşmüştür. Bu alanlarda düzenlemeler, olumlu yönde değişimler ve daha birçok reformlar yapılmıştır. Düzenlemeler yasal dayanaklarıyla birlikte gerçekleştirildiği gibi, yapılan değişimler uzun bir sürece yayılmayıp kısa zamanda olumlu sonuçlar alınmıştır. Hastanelerin teknolojik altyapısı da geliştirilmiş son derece modern cihaz/aletlere temin edilmiş; hastanelerde mobil hizmete başlanmıştır.
Sağlık hizmetlerinde paradigma değişimine gidildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, sağlık hizmetlerinde “Copernik Değişimi” adını verdiği anlayış değişikliğini şematik olarak gösterdi. Bu uygulamayla hasta merkeze alınarak “evde koruyucu hizmet”, “evde kronik bakım”, “evde akut bakım” vb. sağlık uygulamaların tümünün nasıl konumlandığını izah etti.
Sağlık sistemindeki değişimi fark etmede geç kalan kurumların sürdürülebilirlik açısından zorluklar yaşamaya başladığını kaydeden Aydın, bu süreçte üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu sıkıntılı duruma işaret etti.
Üniversite hastanelerinin geleceğe taşınabilmesin aşağıdaki hususlarda önemli gelişmeler kaydedilmesine bağladı.
Anlayış/bakış açısı değişikliği

  • Sağlık sitemi farkındalığı
  • Yeni bir görev tanımı
  • Bütçe modeli
  • İstihdam modeli
  • Uygun mevzuat
Bu temel hususları göz ardı ederek üniversite hastanelerine geçici kaynak aktarmanın, hastanelerin bu model içinde tutularak SUT fiyatları ile oynamanın veya yöneticileri değiştirme gibi tedbirlerin, sorunu çözmeye yeterli olmayacağını da vurgulayan Prof. Dr. Aydın, içine hapsedilen modelden bu hastanelerin çıkarılıp amacı net tanımlanmış ve tanımlanan amaca yönelik olarak yapılanmış hastane modelleri oluşturulmadıkça bu hastanelerin yöneticilerinin suçlu ilan edilmesinin de haksız bir tutum olacağını ifade etti.

Sunumun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.