YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın Konuşması

Derneğimizin bu ayki (Şubat 2016) konuğu YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yüksek Öğretim Kurumunun yeniden yapılandırılması çalışmalarında nasıl bir yöntem izlediklerini uygulamalarını göstererek anlattı. Geçmişten bugüne Türkiye’de üniversite sınavına giriş oranlarını istatiksel bilgilerle gösteren Prof. Dr. Saraç, yıllara göre görülen değişim ya da dalgalanmalara ilişkin birtakım saptamalarda bulundu. 2006 yılından sonra Türkiye’de devlet ya da vakıf üniversitelerinde ciddi bir yükseliş görülmekle birlikte, öğretim üyesi sayısından istenilen sayıya henüz tam olarak ulaşılamadığını vurguladı. Prof. Dr. Saraç, son yıllarda adayların -özellikle istihdam sıkıntısı nedeniyle- Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel bilimleri tercih etmeyişinin gelecekte oluşturacağı sıkıntıları fark ettikleri için, sorunu çözmek için önceden önlem aldıklarını belirtti. Temel bilimleri tercih eden başarılı öğrencilere yüksek miktarda burs vererek bu bölümlerin tercih edilmesini sağladıklarını, olumlu yönde sonuç alındığını ifade etti.