Tarihçe

ÜNDER

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELAMANLARI
DAYANIŞMA DERNEĞİ
 
          ÜNDER, tüm üniversite öğretim elamanlarının üye olabildiği bir mesleki dernek olarak 17 Haziran 1999 tarihinde kurulmuştur. Derneğimizin kurucuları; Şefik Dursun, Cemal Şanlı, Mustafa Samastı, Yüksel Çavuşoğlu, Asım Kasapoğlu, İsmail Kıllıoğlu, Ali Demir, Zeki Çizmecioğlu, Hüseyin Yıldırım, Seyfettin Fakıoğlu, Yakup Çiçek’tir. Derneğimizin ilk başkanı Prof.Dr.Şefik Dursun, mevcut başkanımız Doç.Dr.Muhammet Kurulay’dır.
 
         ÜNDER, insan onuruna ve akademik özgürlüğe dayalı yükseköğretimin varlığını koruma ve geliştirme vizyonuyla yola çıkmıştır. Derneğimiz, etnik köken, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce ya da benzeri sebeplerle, yükseköğretimde her türlü ayrımcılığın karşısında durmayı varlık sebebi saymaktadır. Derneğimizin misyonu, akademik özerklik içinde öğretim, araştırma, inceleme, tartışma, yazma, yayınlama ve diğer bilimsel faaliyetlerin serbestçe yapılabildiği akademik bir çevrenin oluşmasına katkı sunmaktır.    

       ÜNDER, bu vizyon ve misyon ışığında yükseköğretim elemanlarının her türlü sorununun çözümünde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde aktif bir paydaş olmayı amaçlamaktadır. Derneğimiz bu kapsamda, akademik personelin alımı, özlük haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi konularında muhatapları ile öğretim elemanları arasında bir köprü rolü üstlenmektedir. Ayrıca belirlenecek ortak hedef, ilke ve standartlar doğrultusunda tüm öğretim üyelerini ortak bir akılda buluşturarak aralarında birlik ve beraberliği sağlamak, derneğimizin önemli amaçları arasındadır.
 
        ÜNDER, dayanışma, beraberlik ve ortak akılda buluşmak amacıyla, her ay yükseköğretimin temel sorunlarının tartışıldığı kahvaltı toplantıları düzenlemektedir. Hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, ulusal ve uluslararası sempozyumlar yapmakta ya da bu alanda yapılan çalışmalara destek vermektedir. Katılımcılık ilkesi gereği, tüm üniversitelerden temsilciler belirlemekte, temsilcilerle düzenlik toplantılar yapılmakta, tespit edilen sorunlar özgün araştırmalar ve incelemeler ışığında raporlara dönüştürülmektedir. Yükseköğretim Kurumu, rektörler, dekanlar ve diğer yöneticiler ziyaret edilerek, sorunlar paylaşılmakta ve ortak çözümle aranmaktadır.
           
         ÜNDER, üstlendiği köprü rolünü geliştirmek, hızlı iletişimi sağlamak ve gelişmelerden tüm öğretim üyelerini bilgilendirmek amacıyla web sayfasını sürekli aktif tutmaktadır. Tüm öğretim elemanları web sayfası üzerinden üyeliklerini gerçekleştirebilmekte, forum sayfasında düşüncelerini paylaşmakta, yaşadığı tüm sorunları Derneğimize iletebilmektedir. Sitemizde yükseköğretim mevzuatında yaşanan değişiklikler, akademik kadro ilanları, öğretim üyeleri ve üniversiteler hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Özgür bir akademik çevreyi birlikte yeşertelim.