ÜNDER | Aylık Toplantı

Aylık Toplantı


Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim

Prof. Dr. Safa KAPICIOĞLU, Yükseköğretim Kurulu Başkan V. ; Prof.Dr. Şahin KARASAR, Maltepe Üniversitesi Rektörü;  Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, Trakya Üniversitesi Rektörü; Prof.Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ, Adıyaman Üniversitesi Rektörlerinin sunumları ile yapılan "Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim" konulu panel, 29 Nisan 2018, Maltepe üniversietsinda düzenlenmiştir.

“Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim" konulu bir panel için 29 Nisan 2018 Pazar günü Maltepe Üniversitesi’nde bir araya geldik.
"Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim" konulu bir sempozyum ÜNDER Başkanı Doç. Dr. Muhemmet Kurulay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirdik. Panel konuşmacıları Türkiye’nin üç farklı bölgesinden çok değerli üç üniversitenin rektörleriydi: Prof. Dr. Şahin KARASAR, Maltepe Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, Trakya Üniversitesi Rektörü, ve Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
Ev sahipliğimizi yapan Maltepe Üniversitesi rektörü Sayın Prof. Dr. Şahin KARASAR’ın kısa bir hoş geldiniz konuşmasından sonra ÜNDER Başkanımız Doç. Dr. Muhammed Kurulay dernek faaliyetlerinden, eğitim ve öğretimde Osmanlı İmparatorluğundan bugüne yaşanan değişimleri özetledi ve tarihsel bağların önemini vurguladı. Bunun yanisira batılı onyargilardan kurtulmak için ilmi bilgi ile özgüveni kazanmaliyiz. Bilginin islamilestirilmesi ve islam ülkeleri ile ortak bir ilmi dil gelistirilmesinin öneminden bahsetti.
Rektörlerimiz bulundukları coğrafyalarda Üniversitelerinde gerçekleştirdikleri projelerden ve faaliyetlerden bahsettiler. Türkiye’de eğitim ve öğretimin bugünkü durumuna bir ayna tutup çeşitli önerilerde bulundular. Soru ve cevap kısmında geniş bir katılım ile üyelerimiz kendi görüş ve düşüncelerini açıkladılar ve rektörlerimize sorularını yönelttiler.
Prof. Dr. Şahin KARASAR, Fatih Sultan Mehmet ve II. Abdülhamid Han dönemlerinde eğitim ve öğretimde önemli gelişmeler olduğunu belirtti. Son 15 yılda Vakıf Üniversiteleri sayısında önemli bir artış olduğunu belirtti. Nicelik olarak Üniversite sayı ve kapasitelerinin bugünün ihtiyaçlarına yetebilecek seviyeye geldiğini ve bundan sonra kaliteyi artırmak için çalışmaların artırılması ve tarihi bilgi birikimimizin de kullanılması gerektiğini belirtti. Nesiller arası farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiği Y kuşağını çok iyi anlamadan önümüzdeki dönem itibarı ile Z kuşağının yüksek öğretime başlayacağını hatırlattı. Yeni nesilleri anlaşılması ve onlara ulaşılarak eğitilmelerinin sağlanması için öğretim görevlilerinin iletişim becerilerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’deki bazı vakıf üniversitelerin küresel başarılara imza attığını ve fakat diğer bir grup üniversitenin finansal kaygılardan dolayı eğitim alanında büyük bir atak yapamadıklarını dile getirdi.
Maltepe Üniversitesi yakın bölgedeki eğitim kurumları ve organize sanayi bölgeler ile isbirligi icerisindedir. Universiteler yayin yapmaya yonelik degilde topluma ve sanayiye dönük olmali. Üniversiteler kampus ile sinirli kalip kendi ayagina gelinmesini istiyor. Sanayiye uygun bölümler açıp piyasada is bulma, piyasadan alinan fikirlerle piyasaya adam yetistirmenin önemine vurgu yaptı.
Trakya Üniversitesi Rektörü, Sayın Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, üniversite olarak uzmanlık alanlarının Balkanlar olduğunu ve bu bölgeden 2300 uluslararası öğrencilerinin olduğunu belirtti. Öğrenci sayısını 2023 yılına kadar 10.000’e ulaştırmak istediklerini belirtti. Edirne’nin tarihte ki önemli konumundan ve özelikle Osmanlı İmparatorluğuna 92 yıl boyunca başkentlik yaptığını ve fetihten sonra da İstanbul ile birlikte eş başkent konumunu yüz yıllarca sürdürdüğünü belirtti. Bu kadim şehri insanları bugünde önemli bir misyonun sorumluluğunu taşıyarak öğrenciler burs vermekte ve kalacak yer temini konusunda yardımcı olmaktalar.
Trakya Üniversitesi Hastanesi Balkanların en büyük sağlık hizmeti kuruluşu ve komşu ülkelerden binlerce insanın tedavisini sağlıyor. Yaşayan Sağlık Müzesi ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmektedir. Üniversite bölgenin tarihsel bağlarını ve kültürünü canlı tutmak için dil merkezleri, araştırma merkezleri tarafından çalışmalar yapılıyor ve sosyal aktiviteler düzenleniyor. Kalite iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Üniversite Rumeli’ye en fazla hizmet veren kurum ödülüne layık görülmüştür.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü, Sayın Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ, üniversitelerinin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek öğretime büyük katkı sağlayan yapısal akademik büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Kendimizin kurgulamadı bir dünyadayız ve müdahil olamıyoruz. Yeni nesillere batılıların bakış açısıyla bakıyoruz ve bu nesillere kendi değerlerimizi aktaramıyoruz. Eğitim sistemimizi kendi kültürümüze daha da yaklaştırmak için tüm öğrencilere Kâinat ilmi ve Ahilik derslerinin verildiğini ve İslam Ekonomisi Ibn Haldun derslerinin de müfredata eklendiğini belirtti.

Saygılarımızla,

ÜNDER – Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği