ÜNDER | Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi

Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi


ÜNDER ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile organize edilen Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi 02-03 Mart 2019 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Zeytinburnu - Topkapı Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Proje eğitimine yaklaşık 20 farklı üniversiteden 30 civarı katılımcı ve 6 deneyimli araştırmacılardan oluşan bir katılım ile gerçekleşti. Açılış konuşmasında FSMVÜ Rektör yardımcısı sayın Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat ÜNDER’in yaptığı organizasyonun önemine vurgu yaptıktan sonra katılımcılara iyi program geçirmeleri temennisinde bulundu. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda ÜNDER Başkanı Doç. Dr. Muhammet Kurulay tarafından koordine edilen eğitim programının açılış konuşmasında bir STK olarak proje yapmanın önemini meslektaşlarımıza sunmak istedik dedi. Ayrıca ev sahipliği yapan FSMVÜ rektörü Sayın Prof. Dr. Fatih Andı’ya ve programın açılışına katılan Rektör yardımcısı Sayın Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat’a, program eğitim koordinatörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya, Genel Sekreter Sayın Alim Türkyılmaz ve ekibine bunun yanında üniversitenin TTO çalışanlarına, eğitmen hocalara, katılımcılara ve ÜNDER ekibine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Proje eğitimine eğitmen olarak proje yazma konularında kendi alanlarında yetkin ve TÜBİTAK başta olmak üzere Türkiye’deki birçok kamu kurum ve kuruluşları tarafından finanse edilen projelerde Kürsü başkanlığı yaparak katkıda bulunan;

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata,

Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Keskin,

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rahmi Ünal,

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu,

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak

ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Koca katılım sağladılar.

Etkinliğin ilk gününde Prof. Dr. Mustafa Böyükata bir hayli eğlenceli ve etkili öğretim teknikleri kullanılarak yapılan tanışma faslından sonra “Proje Eğitimine Giriş” adlı sunumu ile genç akademisyenlerin proje eğitimine nereden ve nasıl başlayacaklarını, nelere dikkat edeceklerini ayrıntılı ve etkili bir biçimde ifade ettikten sonra bazı proje değerlendirmelerinde karşılaştığı problem ve aksaklıkların çözüm önerilerini ifade ettikten sonra;

Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Koca “Temel Kavramlar: Bilgi, Bilim, Araştırma, Hipotez” adlı sunumu ile genç araştırmacılara yönelik tecrübelerinden de faydalanarak proje eğitiminde temel kavramların çok önemli olduğunu bunların metin içerisinde etkili bir biçimde kullanılması gerektiğini ve projelerde en temel esasın “ikna” olduğunu ifade ettiler. Ayrıca her bir projenin sadece bir “temel amacının” olması gerektiğini ve bu amacın altında ise bazen bir hedef bazen de birden fazla hedefin olabileceğini ifade ettiler.

Prof. Dr. Rahmi Ünal “ Projenin Bileşenleri: Özgün değer, Yöntem, Yapılabilirlik, Yaygın Etki” adlı sunumu ise genç akademisyenlerin dikkatlice dinlemelerini sağlayacak altın tavsiyelerde bulundu. Her bir projenin kendine ait bir özgün değerinin olması gerektiğini, önceki projelerin yaptıklarını tekrar etmemesi ve hangi boşluğu nasıl dolduracağını etkili bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini ayrıntılı bir şekilde ele aldılar. Çalışılacak konu ilk kez ele alınan bir konu ise niçin bugüne kadar çalışılmadığı, çalışılmaya değer olup olmayacağı en ince noktalarına kadar dikkat edilerek projelerin yazılmasını sağlamak gerekmektedir. Etkinlik öğleden sonra TÜBİTAK proje formu baz alınarak örnek proje hazırlamaları ile devam etti.

Etkinliğin ikinci gününde ise Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu “Literatür Analizi: Bilgi Kaynaklarına Ulaşım ve Değerlendirilmesi” adlı sunumu ile projelerde hangi kaynaklardan nasıl faydalanılması ve nelere dikkat edilmesi, hazırlanan projenin Temel, Uygulamalı, Geliştirme projeleri gibi hangi proje sınıfına girdiğinin belirtilmesi ve atıfların ona göre yapılması gerektiğini, AR-GE çalışmalarına ne gibi katkılarda bulunacağının ayrıntılı ve etkili bir şekilde yazılması gerektiğini ifade ettiler.

Prof. Dr. Mustafa Keskin “Araştırmanın Planlanması: 5N1K ve Zaman Yönetimi” adlı sunumu ile genç araştırmacılara hitaben yaptığı sunumda projelerin zamanlamasının çok önemli olduğunu “Kim? Ne? Nerede? Ne Zaman? Nasıl? Niçin? Sorularının çok önemli olduğunu ve genellikle araştırmacıların bu soruları ihmal ettiklerini ifade ettiler. Yapılacak proje için başvuran araştırmacının tecrübesi, çalıştığı konu ile uyumu, projeyi yürüteceği laboratuvar ve çalışma ortamındaki malzemelerin durumu, proje ekibinin yetkinliği gibi önemli hususların önemle üzerinde durulması gerektiğini ifade ettiler. “Sevgili gençler bazı çalışmalar vardır. Bugün yaparsanız 1 yıl sonra Nobel ödülü alabileceğiniz değerde çalışmalardır. Fakat bu çalışmayı nerede, neyle, kiminle yapacaksınız. Ekipmanınız yeterli midir? Bu soruyu kendiniz ve ekip arkadaşlarınız ile yeterince tartıştınız mı?” diyerek hakemlik yaptığı projelerden örnek vererek sunumu tamamladı.

Son olarak Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak “Bulguların ve Sonuçların Değerlendirilmesi” adlı sunumu ile yapılan projelerin ürün ve çıktılarının nasıl değerlendirilebileceğini ve neler yapılması gerektiğini ayrıntılı bir sunum ile ifade ettiler. Eğitmen hocalarımızın söylediklerinin yeterli ve yerinde olduğunu projeler için hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra ülke olarak “Başarı Hikâyelerine” ihtiyacımız var. Ülkemizin kaynaklarını yerinde ve etkin kullanmak gerektiğini bunun için sanayiye dönük projelere odaklanılması gerektiğini ifade eden Zeki Durak, sanayiye yönelik yaptıkları proje ve çıktılarını anlattıktan sonra sunumu tamamladılar.

Etkinlik öğleden sonra TÜBİTAK proje formu baz alınarak hazırlanan örnek projelerin Poster Sunumları ile devam etti. Etkinliğin sonunda eğitmenlere ve katılımcılara “Katılım Sertifikası” vermek üzere davet edilen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat ise bu tarz etkinliklere genç araştırmacıların çok ihtiyaç olduğunu ve yerinde bir bir uygulama yaptıkları için ÜNDER Başkanı Doç. Dr. Muhammet Kurulay ve eğitmen hocalara teşekkür ederek katılım sertifikalarını verdikten sonra Üniversite olarak böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapmalarından dolayı memnun olduklarını ve bu tarz çalışmalar için daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler. Etkinlik daha sonra toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.