ÜNDER | Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetİm Kurulu

YEDEK YÖNETİM KURULU

Mehmet Ertürk

Numan Görgülü

Fatih Demirkale

Emre Arı

Ekrem Ünal

Haluk Tanrıverdi

Ahmet Dursun Alkan

Derya Güroy

Asım Kalkan

Hidayet Beyhan

 

ONUR KURULU

Hüseyin Yıldırım

Mustafa Öksüz

Hasan Koçoğlu

Hasan Sadıkoğlu

Haluk Tanrıverdi

Mustafa Kasım Karahocagil

 

DENETİM KURULU

Fatih Tömrük

Muttalip Özavşar

Muhammet Zeki Durak

 

YEDEK DENETİM KURULU

Orhan Sevimolu

Selman yılmaz

Yunus Emre Arvas