ÜNDER | Sınıfta Cesitlilik: Önyargı ve Ayrımcılıgın Üstesinden Gelmek İcin Kaynastırma Egitimi

Sınıfta Cesitlilik: Önyargı ve Ayrımcılıgın Üstesinden Gelmek İcin Kaynastırma Egitimi


28 Haziran 4 Temmuz  2021 tarihleri ​​arasında Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) İstanbul, Türkiye'de "Sınıfta Çeşitlilik: Önyargı ve Ayrımcılığın Üstesinden Gelmek İçin Kaynaştırma Eğitimi" adlı bir eğitim kursu düzenleyecektir. Ders, önyargıların ve ayrımcılığın üstesinden gelmek için sınıfta çeşitliliği ve hoşgörüyü ele almak ve teşvik etmek için farklı bir ortamda çalışan öğretmenlere ve eğitim personeline araçlar, stratejiler ve en iyi uygulamaları sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğretmenlere, çok kültürlü ve etnik açıdan farklı bir öğrenci grubuna öğretmek için araçlar ve yeni yaklaşımlar sunarken, kültürel farkındalıklarını geliştirmelerine de yardımcı olacaktır.

Eğitim kursuna, Bulgaristan Dimitrovgrad'dan ortağımız "Prof. Dr. Asen Zlatarov" Meslek Yüksek Okulu öğretmenleri, "Çokkültürlü Okul: Fırsatlar ve Zorluklar" projesi çerçevesinde katılacaklar. Proje, "Erasmus +" programı, Okul Eğitiminde Personel Hareketliliği altındadır. Katılımcıların profili, okuldaki öğretim kadrosunun kritik ihtiyaçlarının kapsamlı bir analizi sonucunda tanımlanacağından, proje 5 öğretmenin dahil edilmesini öngörmektedir. Eğitimimize katılarak, okulun pedagojik personeli, farklı geçmişlere sahip okul öğrencileri için daha istikrarlı ve hoşgörülü bir ortam oluşturmak için kültürlerarası ve kapsayıcı eğitim alanındaki bilgi ve becerileri geliştirecektir. Ele alınacak konular, kültürlerarası yetkinliklerin geliştirilmesi, nefret söylemi ve klişeleştirme gibi günümüzün zorluklarının üstesinden gelinmesi, kültürlerarası farkındalığın artırılması ve öğretim sürecinde bir avantaj haline getirilmesinin önemi ile ilgilidir. Tematik alanlar ayrıca katılımcılara diğer öğretim kadrosu ve öğrencilerin kendileri arasında empati ve karşılıklı anlayış oluşturmada  yaygın öğretim yöntemleri hakkında bilgi edinme fırsatı sağlayacaktır. Eğitim programı kapsamında ÜNDER, İstanbul'daki iki okula, Bulgaristan'dan öğretmenlerin Türk meslektaşları ile tecrübe alışverişi ve metodoloji paylaşma imkânı bulacakları bir çalışma ziyareti düzenleyecek.