ÜNDER | 9.OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTISI

9.OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTISI


DUYURU

 

9.OLAĞAN  GENEL KURULTOPLANTISI

 

 

  ÜNDER

   ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARI

      DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

 

 

 

 

Sayın üyemiz,

 

            Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği(ÜNDER)' in 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı ,02 Ekim 2021 Cumartesi günü saat  10.00’de Adnan Adıvar Cad. Küpeşteciler Sok. No: 7, D:11 Haseki/İSTANBUL adresinde aşağıdaki yazılı gündeme göre yapılacaktır.

            Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ,ikinci toplantı 10 Ekim 2021 PAZAR günü aynı gündemle, Maltepe üniversitesi merkez kampüsü konferans salonunda aynı saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

            Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile  rica olunur.

           

YÖNETİM KURULU

           

 

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış ve yoklama,

2-Kongre başkanlık divanı seçimi,

3-Saygı duruşu istiklal marşı,

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

6-Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması,

7-Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8-Dilekler ve temenniler,

9-Kapanış.