ÜNDER | Panel

“Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim” Paneli


Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) Maltepe Üniversitesi’nde  “Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim” Konulu Bir Panel Düzenledi.

 “Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim” konulu bir panelin moderatörlüğünü ÜNDER Başkanı Doç. Dr. Muhammed Kurulay  gerçekleştirdi. Konferansın konuşmacıları; Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin KARASAR, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ oldu.

Konferansın ev sahipliğini yapan Maltepe Üniversitesi rektörü Sayın Prof. Dr. Şahin KARASAR’ın kısa bir hoş geldiniz konuşmasından sonra ÜNDER Başkanı Doç. Dr. Muhammed Kurulay,  dernek faaliyetlerinden, eğitim ve öğretimde Osmanlı İmparatorluğundan bugüne yaşanan değişimleri özetledi ve tarihsel bağların önemini vurguladı.  Bilginin İslamileştirilmesi ve İslam ülkeleri ile ortak bir ilmi dil geliştirilmesinin öneminden bahsetti.

Rektörler, bulundukları coğrafyalarda Üniversitelerinde gerçekleştirdikleri projelerden ve faaliyetlerden bahsettiler. Türkiye’de eğitim ve öğretimin bugünkü durumuna bir ayna tutup çeşitli önerilerde bulundular. Soru ve cevap kısmında geniş bir katılım ile üyelerimiz kendi görüş ve düşüncelerini açıkladılar ve rektörlerimize sorularını yönelttiler.

Prof.Karasar, “Son 15 yılda Vakıf Üniversiteleri sayısında önemli bir artış var”

Prof. Dr. Şahin KARASAR, Fatih Sultan Mehmet ve II. Abdülhamid Han dönemlerinde eğitim ve öğretimde önemli gelişmeler olduğunu belirtti. Son 15 yılda Vakıf Üniversiteleri sayısında önemli bir artış olduğunu belirtti. Nicelik olarak Üniversite sayı ve kapasitelerinin bugünün ihtiyaçlarına yetebilecek seviyeye geldiğini ve bundan sonra kaliteyi artırmak için çalışmaların artırılması ve tarihi bilgi birikimimizin de kullanılması gerektiğini belirtti. Nesiller arası farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiği Y kuşağını çok iyi anlamadan önümüzdeki dönem itibarı ile Z kuşağının yüksek öğretime başlayacağını hatırlattı. Yeni nesilleri anlaşılması ve onlara ulaşılarak eğitilmelerinin sağlanması için öğretim görevlilerinin iletişim becerilerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’deki bazı vakıf üniversitelerin küresel başarılara imza attığını ve fakat diğer bir grup üniversitenin finansal kaygılardan dolayı eğitim alanında büyük bir atak yapamadıklarını dile getirdi.

Prof. Tabakoğlu,”Balkanlar’da 2300 Uluslararası Öğrenci Bulunuyor”

Trakya Üniversitesi Rektörü, Sayın Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, üniversite olarak uzmanlık alanlarının Balkanlar olduğunu ve bu bölgeden 2300 uluslararası öğrencilerinin olduğunu belirtti. Öğrenci sayısını 2023 yılına kadar 10.000’e ulaştırmak istediklerini belirtti. Edirne’nin tarihte ki önemli konumundan ve özelikle Osmanlı İmparatorluğuna 92 yıl boyunca başkentlik yaptığını ve fetihten sonra da İstanbul ile birlikte eş başkent konumunu yüz yıllarca sürdürdüğünü belirtti. Bu kadim şehri insanları bugünde önemli bir misyonun sorumluluğunu taşıyarak öğrenciler burs vermekte ve kalacak yer temini konusunda yardımcı olmaktalar.Prof. Gönüllü,”Üniversiteler Güney Doğu Anadolu’ya Büyük Katkı Sağlıyor”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü, Sayın Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ, Üniversitelerinin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek öğretime büyük katkı sağlayan yapısal akademik büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Kendimizin kurgulamadı bir dünyadayız ve müdahil olamıyoruz. Yeni nesillere batılıların bakış açısıyla bakıyoruz ve bu nesillere kendi değerlerimizi aktaramıyoruz. Eğitim sistemimizi kendi kültürümüze daha da yaklaştırmak için tüm öğrencilere Kâinat ilmi ve Ahilik derslerinin verildiğini ve İslam Ekonomisi Ibn Haldun derslerinin de müfredata eklendiğini belirtti.